Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina"

Idź do spisu treści

Menu główne

Przeciwdziałanie przemocy

Czym jest przemoc w rodzinie? Jakimi cechami się charakteryzuje? Przez jakie przechodzi etapy?Przemoc- nadużywanie siły fizycznej lub psychicznej, molestowanie.

Istnieje wiele definicji przemocy . Wszystkie jednak podkreślają takie elementy:

  działanie świadome, zamierzone, intencjonalne
  przewaga sił ze strony agresora
  intencją działania jest wyrządzenie komuś krzywdy, narzucenie mu władzy
  wywołuje cierpienia i szkodyPrzemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkodę.

Jest intencjonalna- przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka, której celem jest podporządkowanie i kontrolowanie ofiary
Siły są nierównomierne- w tej relacji zawsze jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słaba a sprawca wykorzystuje swoją siłę.
Narusza prawa i dobra osobiste- sprawca wykorzystując przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary- prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.
Powoduje cierpienie i ból- sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc jest procesem, który nie pojawia się znienacka. Jest cykliczny, ma tendencje do powtarzania się , eskaluje, nie zatrzymana przybiera na sile.

Wyróżnia się dwa rodzaje przemocy:

Przemoc gorąca- furia, pękanie tamy emocjonalnej, która przestaje powstrzymywać uczucia pochodzące z frustracji, wulkan emocjonalny, jest widowiskowa, widoczna, szybko przechodzi, jest skumulowaną siłą uczuć, której nie da się zatrzymać .

Przemoc chłodna- zrealizowanie scenariusza przemocy, który ma na celu pogwałcenie dóbr i praw drugiej osoby, zaplanowana, zdarza się w z pozoru dobrych rodzinach, nie ma tu ataków furii i gniewu.PRZEMOC DOMOWA = WŁADZA I KONTROLA


Przemoc ekonomiczna – uniemożliwia osobie bliskiej podjęcia pracy lub utrzymania obecnej posady, pozbawienie środków materialnych, kontrolowanie całości dochodów.

Izolacja społeczna- kontrola wszystkiego co robi ofiara, uniemożliwianie jej kontaktów ze światem zewnętrznym, odgrywanie scen zazdrości.

Przymus, demonstracje, użycie siły- bicie , szarpanie, nadużycie seksualne.

Kwestionowanie odpowiedzialności- zmniejszenie wagi popełnianych czynów, zaprzeczanie przemocy, obwinianie ofiary za swoją agresję.

Zastraszanie- wzbudzanie lęku, strachu słowem lub zachowaniem , straszenie odejściem lub popełnieniem samobójstwa, grożenie bronią.

Posługiwanie się dziećmi- wprowadzanie ofiary w poczucie winy z powodu postępowania wobec dzieci, grożenie odebraniem dzieci.

Traktowanie osoby jako swojej własności- bycie jedyną osobą która decyduje o wszystkim.

Psychiczne znęcanie się- upokarzanie, degradacja poczucia własnej wartości, wyzywanie, obrażanie, obwinianie.CYKL PRZEMOCY- 3 etapy:ETAP I – NARASTANIE NAPIĘCIA

Wzmożone napięcie, złość, kłótliwość, obwinianie innych, poniżanie ofiary.

ETAP II – GWAŁTOWNA PRZEMOC

Przemoc fizyczna: bicie, uderzanie, kopanie, przyduszanie, zadawanie bólu, za pomocą broni i innych przedmiotów. Przemoc seksualna.

ETAP III – „MIESIĄC MIODOWY”

Okres spokoju- z czasem może stawać się coraz krótszy! Sprawca może wypierać się ataku przemocy, przeprasza i obiecuje, że to już się nigdy więcej nie powtórzy, próbuje znaleźć wytłumaczenie dla tego co zrobił, okazuje ciepło w stosunku do ofiary.

Zobacz więcej: http://www.familie.pl/artykul/Przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-cz-I,2704.html#ixzz1ejFYD9AQ

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego