Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina"

Idź do spisu treści

Menu główne

Test MAST

Testy na uzależnienie

Test MAST*Stosowany podczas badania lekarskiego – spróbuj się sprawdzić*


1. Czy uważa Pan/Pani, że pije Pan/Pani w normie ( mniej lub tyle co inni )?...(2 pkt za „nie”)

2. Czy kiedykolwiek wstał Pan/Pani rano po piciu poprzedniego dnia i nie pamiętał Pan/Pani części poprzedniego dnia?... (2 pkt za „tak”)

3. Czy Pana/Pani małżonka(ek), rodzice albo ktoś z bliskiej rodziny miał do Pana/Pani żal lub pretensje o picie?... (1 pkt za „tak”)

4. Czy potrafi Pan/Pani przerwać picie bez wysiłku po wypiciu jednego lub dwu kieliszków?... (2 pkt za „nie”)

5. Czy miał Pan/Pani kiedyś poczucie winy z powodu picia?... (1 pkt za „tak”)

6. Czy przyjaciele i krewni uważają Pana/Panią za pijącego w normie (mniej lub tyle samo co inni)?… (2 pkt za „nie”)

7. Czy zawsze potrafi Pan/Pani przerwać picie, kiedy tego Pan/Pani chce… (2 pkt za „nie”)

8. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani na zabraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu?... (5 pkt za „tak”)

9. Czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w bójce po wypiciualkoholu?... (1 pkt za „tak”)

10. Czy Pana/Pani picie było kiedykolwiek przyczyną konfliktów między Panem/Panią, a małżonkiem, rodzicami, albo krewnymi?... (2 pkt za „tak”)

11. Czy Pana/Pani małżonek albo inny członek rodziny kiedykolwiek zwracał się o pomoc z powodu Pana/Pani picia... (2 pkt za „tak”)

12. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani przyjaciela z powodu picia?... (2 pkt za „tak”)

13. Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani kłopoty w pracy, w szkole, z powodu picia?...
(2 pkt za „tak”)

14. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani pracę z powodu picia?... (2 pkt za „tak”)

15. Czy kiedykolwiek nie dotrzymał Pan/Pani zobowiązań opuścił Pan/Pani dom lub pracę na 2 dni lub więcej z powodu picia alkoholu?... (2 pkt za „tak”)

16. Czy pije Pan/Pani dość często do południa?... (1 pkt za „tak”)

17. Czy ktoś powiedział Panu/Pani, że ma Pan/Pani chorą wątrobę (np. marskość)?...
(2 pkt za „tak”)

18. Czy miał Pan/Pani kiedyś po dłuższym piciu alkoholu majaczenia alkoholowe (Delirium tremens), albo silne drżenie mięśniowe, albo słyszał Pan/Pani głosy lub widział rzeczy, których naprawdę tam nie było?…(5 pkt za majaczenie alkoholowe, 2 pkt za pozostałe)

19. Czy kiedykolwiek zgłaszał się Pan/Pani do kogoś z prośbą o pomoc z powodu picia?... (5 pkt za „tak”)

20. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani w szpitalu z powodu picia?…(5 pkt za „tak”)

21. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani pacjentem oddziału psychiatrycznego, a picie było przynajmniej częściową przyczyną, dla której tam się Pan/Pani znalazł?... (2 pkt za „tak”)

22. Czy kiedykolwiek zwracał się Pan/Pani do szpitala, poradni, lekarza, psychologa lub duchownego, z powodu kłopotów emocjonalnych, które przynajmniej częściowo były związane z alkoholem?…(2 pkt za „tak”)

23. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani zatrzymany za jazdę po pijanemu?...
(2 pkt za każde zatrzymanie)

24. Czy był Pan/Pani kiedyś zatrzymany lub osadzony w areszcie, choćby no kilka godzin z powodu zachowań spowodowanych alkoholem?... (2 pkt za każde zatrzymanie)


Wynik Testu MAST


1. Jeśli uzyskał Pan/Pani w skali 5 punktów lub więcej –
spełnia Pan/Pani kryteria alkoholizmu.

2. Jeśli uzyskał Pan/Pani 4 punkty –
prawdopodobnie jest Pan/Pani alkoholikiem

3. Jeśli uzyskał Pan/Pani poniżej 3 punktów –
prawdopodobnie nie jest Pan/Pani alkoholikiem.

Strona główna | O nas | Statut | Władze | Aktualności | Wydarzenia 2012 | Wydawanie żywności | Kontakt | Uzależnieni

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego