Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina"

Idź do spisu treści

Menu główne

Wydarzenia

Archiwum wydarzeń > Rok 2014

W marcu 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyczno-Spolecznego "Rodzina" w Brodach odbylo się Walne Zebranie podsumowujące dzialalność organizacji za rok 2014.
Na zebraniu obecny byl Zarząd, czlonkowie i sympatycy Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Profilaktyczno-Spoleczne "Rodzina" w 2014 roku bralo udzial w wielu przedsięwzięciach i organizacji czasu wolnego doroslych, dzieci i mlodzieży.
Mozemy wymienić tu m.in.
- Organizacja Sylwestra 2014/2015 - udzial wzielo 120 osob
- Oplatek Wigilijny - udzial wzięlo 60 osob
- Ogolnogminne Mikolajki- dla 120 dzieci
- Noc Świętojańska - udzial wzięlo 800 osob
- Festyn plenerowy "Stowarzyszenie Rodzina Mieszkańcom"
- Wyjazdy integracyjne, obozy terapeutyczne, spotkania,narady, szkolenia, imprezy rocznicowe.
- Konkurs na plakat "Stop Uzależnieniom"
- Wycieczka do Częstochowy
- Wycieczka do Zakopanego
- Wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej
- Wycieczka do Niepokolanowa
- Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Nalęczowa
- Szkolenia w Centrum Integracji Spolecznej
- Wyjazd integracyjno- terapeutyczny Bieszczady - Solina
- Udzial w rocznicy Klubu Abstynenta "Promyk" w Ożarowie
- Udzial w Misterium Męki Pańskiej w Kalkowie
- Organizacja imprezy rocznicowej Stowarzyszenia
- Pomoc Spoleczna - wydawanie żywności i produktow rolnych z Banku Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego