Stowarzyszenie Profilaktyczno - Społeczne "Rodzina"

Idź do spisu treści

Menu główne

XIV Forum

Archiwum wydarzeń > Rok 2012

Jubileusz 14 lat działania Stowarzyszenia Trzeźwościowego Rodzina w Brodach obchiliśmy uroczyście w sobotę 13 października 2012 roku w kościele w Krynkach i w budynku gimnazjum w Rudzie.

Znawca w dziedzinie wychowania i profilaktyki uzależnień miał wykład w gimnazjum w Rudzie. Ksiądz Marek Dziewiecki - autor ponad dwudziestu książek.
Oprócz prelekcji były występy młodzieży, podziękowania dla dobroczyńców oraz zabawa bezalkoholowa aż do drugiej nad ranem.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w Kościele w Krynkach celebrowana przez ks. Dziewieckiego w intencji członków stowarzyszenia „Rodzina”. Do gimnazjum  Rudzie przybyło ok. 70 osób:  mieszkańcy gminy, sympatycy stowarzyszenia i grup trzeźwościowych z wielu miast województwa oraz goście z Radomia, Kozienic, i in. miejscowości.

Forum trzeźwościowe rozpoczął prezes stowarzyszenia Sławomir Czarnecki. Ryszard Kutera podsumował dotychczasową pracę „Rodziny”. W 2011 roku, stowarzyszenie wydano łącznie 50 ton żywności dla potrzebujących. Zorganizowano duży festyn „Trzeźwe lato z mamą i tatą” i inne spotkania profilaktyczne: mikołajki, opłatek, forum trzeźwościowe, pielgrzymka do Częstochowy na spotkanie grup AA, wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponadto, w siedzibie stowarzyszenia były dyżury trzeźwiejących alkoholików, wykwalifikowanych do udzielania pomocy.

Prezes „Rodziny” dziękował za wsparcie wszystkim członkom, sympatykom stowarzyszenia i samorządowcom: wicestaroście Dariuszowi Dąbrowskiemu oraz wójtowi Andrzejowi Przygodzie. Kwiaty i dyplomy otrzymali także: radna Ewa Sałek, ks. kan. Wojciech Zdon – proboszcz parafii Krynki, ks. kan. Krzysztof Orzeł – proboszcz parafii w Lubieni, Paweł Zięba - sekretarz Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych, Ewa Stawiarska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudzie. Na spotkaniu świętowano także rocznice abstynenckie. Kolega Kazimierz przeżył 14 lat bez alkoholu a Marek 2 lata. Gości częstowano tortami. Honorowym członkiem „Rodziny:” został Jacek Tarnowski. Wielokrotnie pełnił rolę konferansjera na festynach trzeźwościowych w Brodach. Bardzo podobał się występ chóru gimnazjalistów z Rudy. Bardzo ładnie wykonali utwory rozrywkowe. Pięknie śpiewała też solistka - Anna Lesiak z Adamowa.

Jak odbudować rodzinę?
Głównym punktem programu był  wykład ks. Dziewieckiego. Duszpasterz mówił o przebaczeniu, które nie ma nic wspólnego z pobłażliwością czy godzeniem się na krzywdę.  Nie moralizował, ale przypominał, że warunkiem pojednania są konkretne czyny i stałość postępowania osoby krzywdzącej (np. uzależnionej). Ksiądz Dziewiecki przypominał, że rodzice źle robią kiedy przebaczają dziecku, które bierze narkotyki a nie zmienia postępowania.
Publiczność bardzo uważnie słuchała wykładu. Po jego zakończeniu, niektórzy zadawali prelegentowi pytania. Uczestniczka ze Skarżyska dzieliła się swoim doświadczeniem procesu pojednania. Mówiła, że w jej rodzinie nie padło słowo „wybaczam” ale poprawiły się relacje w domu.  Ks. Dziewiecki odpowiedział, że tak właśnie przebiega proces przebaczenia, Najpierw są konkrety a potem słowa.
Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną przy muzyce zespołu „Orion”. Bez alkoholu bawiono się do drugiej nad ranem.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego